FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

 

Jméno a příjmení podnikatele: Oldřich Malínský

IČ podnikatele: 76553949

DIČ podnikatele: CZ8412043101

Adresa podnikatele: Piletická 486/19, 50341 Hradec Králové

Adresa pro vrácení či výměnu: Oldřich Malínský, PO BOX 39, 500 03 Hradec Králové

Balíky posílejte vždy min. DOPORUČENĚ.

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 Vážení,

dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu WWW.CASSIDI.CZ s vámi uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem byly ....................................................................................................

Tyto položky (položku) jsem převzal dne ……….................

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

..................................................................vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… korun ve prospěch mého bankovního účtu č. ……...................../.........…, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Položky, u kterých je výslovně uvedeno, že je nelze z hygienického hlediska vracet, vracet nelze. Položky kupující s tímto zakoupil a souhlasil - viz. Obchodní podmínky. Zásilky s takto vráceným zbožím nebudou vůbec přijaty a to bez výhrad.

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu