FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

 

Jméno a příjmení podnikatele: Oldřich Malínský

IČ podnikatele: 76553949

DIČ podnikatele: CZ8412043101

Adresa podnikatele: Piletická 486/19, 50341 Hradec Králové (na této adrese NEBUDE pošta přebrána či považována za přebranou)

Adresa pro vrácení či výměnu: Oldřich Malínský, PO BOX 39, 500 03 Hradec Králové

Doporučujeme odesílat zboží zpět doporučeně. Vždy nás o poslané zásilce informujte!

PO BOX NENÍ BEZ INFORMACE OD VÁS VYBÍRÁN - O ZÁSILCE DO PO BOXU NÁS POŠTA NEINFORMUJE!!!

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 Vážení,

dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu WWW.CASSIDI.CZ s vámi uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem byly ....................................................................................................

Tyto položky (položku) jsem převzal dne ……….................

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny za zboží ve výši ……… korun ve prospěch mého bankovního účtu č. .......................………, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu