FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Uplatnění reklamace (reklamační list)

 

Kupující

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Prodávající

Jméno a příjmení či název společnosti: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………
IČ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

VŽDY NÁS O ZASLÁNÍ ZÁSILKY INFORMUJTE, PO BOX NENÍ BEZ INFA VYBÍRÁN!!!

 

Reklamované zboží

Označení zboží: …………………………………………………………………………………………………………………………
Datum prodeje: …………………………………………………………………………………………………………………………
Číslo kupního dokladu: ………………………………………………………………………………………………………………

Popis závady:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Obsah balení při předání:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

 oprava        výměna

V případě, že nebude možné zboží opravit nebo vyměnit, zaškrtněte prosím preferovaný způsob vyřízení reklamace:

 sleva           odstoupení od smlouvy

 

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději ve lhůtě uvedené v Obchodních podmínkách a to za podmínky, že tato
lhůta je kratší nebo rovna zákonné lhůtě. V případě, že není lhůta pro vyřízení reklamace dle předchozí věty uvedena
v Obchodních podmínkách, pak očekávám vyřízení reklamace nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil,
co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

 

Datum uplatnění reklamace: …………………………………………………………………………………………………


Podpis kupujícího: ………………………………………………………………………………………………………………