FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Reklamační formulář

 

Kupující:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

 

Prodávající:

Označení prodávajícího: Oldřich Malínský

IČ prodávajícího: 76553949

DIČ prodávajícího: CZ8412043101

Adresa prodávajícího: Piletická 486/19, 50341 Hradec Králové

Adresa pro vrácení či výměnu: Oldřich Malínský, PO BOX 39, 500 03 Hradec Králové

Doporučujeme odesílat zboží zpět doporučeně. Vždy nás o poslané zásilce informujte!

 

Reklamované zboží:

Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:

Popis závady:

 

Obsah balení při předání:

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

  1. a) oprava
  2. b) výměna
  3. c) sleva
  4. d) odstoupení od smlouvy


Vyřízení reklamace očekávám nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího: